Relatiebeheer

AstansIcoonTransparant Module
De werkzaamheden die u voor uw opdrachtgevers uitvoert, moeten correct geregistreerd worden. De module Relatiebeheer is hét gereedschap om uw contaten te registreren, inzichtelijk en beheersbaar te maken en te houden.

AstansIcoonTransparant Wat is relatiebeheer?

Onder relatiebeheer verstaan we het verzamelen en beheren van klantgegevens, met als doel een gerichtere service. In een relatiebeheersysteem verzamel je deze gegevens op een centrale plek en op een overzichtelijke manier.

AstansIcoonTransparant Goed relatiebeheer

Door goed relatiebeheer weet je wat de wensen van je klanten zijn. Nu, maar ook in de toekomst. Deze informatie is belangrijk, want alleen zo kun je je proces optimaal inrichten en meebewegen met innovaties en ontwikkelingen. Relatiebeheer zorgt ervoor dat je nooit uit het oog verliest voor wie je werkt en met wie je zaken doet.