Ontwikkeling

AstansIcoonTransparant Aanpassen aan verandering
De ontwikkelaars van Astans Business Software zorgen ervoor, dat de software telkens wordt uitgebreid en verbeterd en dat de software met de tijd meegaat. Ontwikkelingen op de markt en in uw branche worden op de voet gevolgd, zodat de software en daarmee ook de gebruikers altijd op tijd voorbereid zijn op de veranderingen.

AstansIcoonTransparant Updates en Patches
Astans Business Software brengt regelmatig updates uit, waarin nieuwe functionaliteiten worden opgenomen en bestaande functionaliteiten worden geoptimaliseerd. Uiteraard wordt u daarvan op de hoogte gehouden, zodat u altijd direct kunt profiteren van de verbeteringen van een nieuwe versie. Met de keuze voor Astans Business Software kiest u namelijk bewust voor software, die telkens uitgebreid en verbeterd blijft worden.

Astans Business Software besteedt de uiterste zorg aan de kwaliteit van haar producten. Voordat een update wordt gepubliceerd, wordt deze uitgebreid en zeer kritisch getest door een gespecialiseerd testteam. Mocht een bepaald aandachtspunt in een update terechtkomen, dan heeft Astans Business Software de mogelijkheid, om dat aandachtspunt in de bestaande versie op te lossen middels een zogenaamde ‘patch’, zonder dat voor de oplossing op de volgende update hoeft te worden gewacht.

AstansIcoonTransparant Wensen
Bij de ontwikkeling van de software gaat Astans Business Software niet uitsluitend uit van haar eigen expertise en kennis van de markt en uw branche, maar wordt vanzelfsprekend ook goed geluisterd naar de mening en visie van de gebruikers. Zo kunt u uw wensen ten aanzien van de software kenbaar maken, opdat deze in de ontwikkeling van een volgende update kunnen worden opgenomen. Astans Business Software inventariseert daarbij, welke zaken breed gedragen worden binnen de markt/branche, maar is tevens bereid om wensen van individuele organisaties op te nemen in de software.